EN

سایت رسمی نهمین تیم المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک

معرّفی کتاب “المپیادهای نجوم ایران”

سلام؛

 

امیدوارم از این که در مسیر المپیاد نجوم قدم بر می‌دارید، تاکنون لذّت برده‌باشید. ضمن آرزوی موفّقیّت در ادامه‌ی راه، به منظور آمادگی بیشتر شما برای آزمون مرحله‌ی ۱، کتاب زیر را که اخیراً منتشر شده‌است معرّفی می‌کنم:

 

http://cld.persiangig.com/preview/3fG4FN5o8F/large/Iran%20Olympiad.jpg

نام کتاب: المپیادهای نجوم ایران

نویسندگان: مصطفی باقری رنانی، آرش گل‌محمّدی نقشه، سینا تأمّلی

انتشارات: مبتکران

توضیحات: مجموعه‌ی آزمون‌های مرحله‌ی ۱ دوره‌های ۱ تا ۱۰ که سؤالات آن‌ها بر اساس موضوع دسته‌بندی شده‌است و به همراه پاسخ تشریحی و تعدادی مسئله‌ی تألیفی مکمّل به منظور تعمیق یادگیری سؤالات مهم‌تر ارائه شده‌است.

 

درباره نویسنده

نوشته شده توسط سعید حجتی نژاد

20 پاسخ به “معرّفی کتاب “المپیادهای نجوم ایران””

 1. Shadiyd گفت:

  سلام امکانش هست pdf این کتاب رو بزارید ،ممنون

 2. امین گفت:

  کتاب خیلی عالیه گرفتمش و واقعا ازش لذت میبرم.میشه گفت اولین بار بعد سه سال خوندن یه کتابی به دستم رسید که حداقل مطمئنم غلط غولوت کم داره!

 3. :/ گفت:

  اگه کتاب اشتباهی داره، همین جا بگید که ما هم بفهمیم…

 4. ارشیا اکبری گفت:

  استاد باقری همیشه فوق العاده هستند
  با تشکر از شما آقای حجتی نژاد

 5. amir navid گفت:

  ببخشید چندتا سوال داشتم اگه میشه جواب بدید:سوالای ۸و۱۱و۱۲و۲۳ تو فایل لینکی گذاشتم هست لطفن کمک کنید:http://s4.picofile.com/file/8169659968/1step.pdf.html
  اگه میشه جواب بدید چون هیچ ایده ای به ذهنم نرسید

 6. amir navid گفت:

  ببخشیدچندتا سئال داشتم اگه میشه حل کنید:
  ۱-ﺖﻋﺮﺳ ﻪﮐ ﻢﯾا هﺪﯿﻤﻬﻓ هﺪﻨﭙﺗ ود ﻦﯾا ﺪﺻر زا .ﺪﻧا هﺪﺷ ﺪﺻر ﻮﺴﯿﮔ ﻪﺷﻮﺧ رد یﺮﮕﯾد و ﻪﻠﺒﻨﺳ ﻪﺷﻮﺧ رد ﯽﻟوا هﺪﻨﭙﺗ
  ود .۶
  هﺪﻨﭙﺗ ﻪﮐ ﻢﯾا ﻪﺘﻓﺎﯾرد ود ﻦﯾا ﯽﺠﻨﺳرﻮﻧ زا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ یﺮﮕﯾد ﺖﻋﺮﺳ ٠.٧۵ ،ﯽﻟوا ﯽﻠﺑﺎﻫ طﺎﺴﺒﻧا زا ﯽﺷﺎﻧ
  Mv ﻪﮐ ،دراد دﻮﺟو ﺎﻫ هﺪﻨﭙﺗ رد ﺮﯾز ﻪﻄﺑار ﺪﻨﻧﺎﻣ یا ﻪﻄﺑار ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻢﻠﻋ ﺎﺑ .ﺖﺳا ﺮﺗرﻮﻧﺮﭘ یﺮﮕﯾد زا رﺪﻗ
  ٢.٢۵ لوا مود ﻪﺑ لوا هﺪﻨﭙﺗ بوﺎﻨﺗ هرود ﺖﺒﺴﻧ .ﺖﺳا زور ﺐﺴﺣ ﺮﺑ هﺪﻨﭙﺗ بوﺎﻨﺗ هرود T و ﯽﺋﺮﻣ ﻒﯿﻃ ﻪﯿﺣﺎﻧ رد
  ﻖﻠﻄﻣ رﺪﻗ
  ؟ﺖﺳا رﺪﻘﭼ

  Mv = −٢٫ ٨١log T − ١٫ ۴٣

  ٢.٨۵ (ب ٣.٧٩ (ﻒﻟا
  ۵.۵٧ (د ۶.٧١ (ج
  ۲-
  نوﺪﺑ ار تارذ ﻦﯾا عﺎﻌﺷ ﺐﻟﺎﺟ ﻞﻤﻋ ﮏﯾ رد ﺎﻣ لﺎﺣ .ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ r عﺎﻌﺷ ﺎﺑ ﯽﺗارذ زا ﺪﯿﺷرﻮﺧ ﻪﮐ ﻢﯿﻧاد ﯽﻣ .٨
  ﺶﻋﺎﻌﺷ ﻪﮐ ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﯽﻠﮑﺷ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﺪﯿﺷرﻮﺧ و ﻢﯿﻫد ﯽﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺎﻫ نآ ﻪﯿﻟوا عﺎﻌﺷ مرﺎﻬﭼ ﻪﺳ ﻪﺑ نﺎﺸﻣﺮﺟ ﺮﯿﯿﻐﺗ
  ﺎﺗ ﺪﯿﺷرﻮﺧ ﺰﮐﺮﻣ زا ﯽﻧﻮﺗﻮﻓ نﺪﯿﺳر ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ نﺎﻣز تﺪﻣ ﺪﯾﺪﺟ ﺖﯿﻌﺿو رد .دﻮﺷ ﯽﻣ شا ﯽﻧﻮﻨﮐ عﺎﻌﺷ ﻢﺠﻨﭘ ﻪﺳ
  .ﺪﯿﻨﮐ ضﺮﻓ ﺖﺑﺎﺛ ار ﺪﯿﺷرﻮﺧ ﯽﻟﺎﮕﭼ ؟ددﺮﮔ ﯽﻣ ﯽﻧﻮﻨﮐ ﺖﯿﻌﺿو رد نﺎﻣز ﻦﯾا ﺮﺑاﺮﺑ ﺪﻨﭼ نآ ﺢﻄﺳ

  ۵ (ب
  ٨٠ (د

  ۵ (ﻒﻟا
  ١۶ (ج
  ۳-
  .ﺖﺳا راﺮﻗﺮﺑ هرﺎﺘﺳ یﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯿﺑ ﯽﻄﺑاور ﯽﻠﺻا ﻪﺘﺷر نﺎﮔرﺎﺘﺳ ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ نﻮﮔ J.Christofel ﯽﻠﯿﺨﺗ یﺎﻫ هرﺎﺘﺳ
  رد .١٢ و ρ و P).ﺖﺳا M V ٢ = constant و P ρβ = constant ﻪﮐ ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ نﺎﯿﺑ ﻪﮐ یرﻮﻃ ﻪﺑ ﺪﻨﺒﯿﺠﻋ رﺎﯿﺴﺑ
  ﻂﺑاور ﻦﯾا ﺎﻣا
  ﻦﯾا رد ﮏﯿﺗﺎﺘﺳاورﺪﯿﻫ لدﺎﻌﺗ دﻮﺟو ضﺮﻓ ﺎﺑ (.ﺖﺳا نﺎﮔرﺎﺘﺳ ﻦﯾا ﻢﺠﺣ و مﺮﺟ ،ﯽﻟﺎﮕﭼ ،رﺎﺸﻓ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ V و M
  ؟ﺪﺷﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺮﯾز ﺮﯾدﺎﻘﻣ زا ﮏﯾ ماﺪﮐ β راﺪﻘﻣ لﻮﻘﻌﻣ یﺎﻫ ﺐﯾﺮﻘﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ و نﺎﮔرﺎﺘﺳ ﻪﻧﻮﮔ

  ٣ (ب
  −١۶
  ٩

  ٣ (ﻒﻟا
  −١۶
  ٣

  • سعید حجتی نژاد گفت:

   نکته ی اصلی سوال توی فهمیدن سواله! من که نفهمیدم چی نوشتی! خودت فکر کن شاید تونستی حلش کنی.

 7. amir navid گفت:

  سلام یه سوالی داشتم اگه میشه جواب بدید.اینکه به نظرتون حفظیات از چه مباحثی میاد بیشتر اون چندتایی که مهمن و کمیته روش تاکید داره رو بگید لطفن و اینکه اونا رو از چه رفرنسایی بخونیم بهتره؟بعد برا تلسکوپ چقدر کارکنیم؟منظورم تا چه مبحثیه و اینکه به نظرتون اپتیک درحده المپیاد فیزیک میاد مثل عدسی ها و ضریب شکست و با تشکر از همه بچه های تیم که زحمت میکشند

 8. دیان گفت:

  راضیم…

 9. ديان گفت:

  کتاب فوق العاده ایه، نویسنده های خوبی هم داره فقط خیلی خیلی حیف شد که یکم دیر داره عرضه میشه… ولی در هر صورت عالیه…!

 10. عباس جان گفت:

  سلام!
  کتاب بسیار خوبیه و اگه کسی یه نگاه کلی هم بهش بندازه کیفیتش معلوم میشه براش
  واقعا عالیه

 11. másüt گفت:

  کتاب بسیار عالیست. ممنون از جناب حجتی.

 12. frank گفت:

  کتاب خوبیه منم راضیم !

 13. way2 گفت:

  کتاب معرکه ایه ..
  اشتباهاش واقعا خیلی خیلی کمه
  ممنون از نویسنده هاش 🙂

 14. امیر گفت:

  سلام!
  این کتاب رو از کجا میتونیم گیر بیاریم؟

  • سعید حجتی نژاد گفت:

   سلام
   انتشارات مبتکران!البته ممکنه کتاب فروشی های انقلاب هم داشته باشند.

 15. Bss98 گفت:

  ضمن تشکر بابت معرفی این کتاب میشه گفت این کتاب کاملترین و مناسب ترین منبع سوالات مرحله اوله. سوالات تالیفی خوبی هم داره. به همه توصیه میکنم این کتاب رو تو کتاب خونه داشته باشن.

 16. Alexis گفت:

  با تشکر از استاد حجتی و همکاران.

 17. متی گفت:

  به نظر من بهترین کتاب مرحله اوله. هم سوالای اخیر رو داره و هم جواباش خیلی کامله…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *